Zmieniamy się dla Ciebie! Z okazji startu naszej nowej strony - rabat na dobry nowy początek: -10% na hasło "NOWOSC"!

Regulamin newsletter

Regulamin świadczenia usługi newsletter Dietific

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Dietific.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez DTFC Eat Good sp. z o.o. sp. kom. Ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844600, NIP: 6762581369, REGON: 386220640, świadczącą usługi pod marką Dietific i nazywaną dalej „Dietific”.
 3. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysyłanie przez Dietific informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Usługą uzupełniającą do Newslettera w formie e-mail jest Newsletter SMS wysyłany za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania Newslettera także tym kanałem komunikacji, poprzez wpisanie swojego numeru telefonu w odpowiednim miejscu przy zapisie na Newsletter. Newsletter SMS ma na celu przekazanie Użytkownikowi wiadomości o specjalnych ofertach i promocjach.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika. Rezygnacji z usługi Newsletter można dokonać poprzez przekazanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: zamowienia@dietific.pl lub przez zastosowanie się do informacji podanej w otrzymanej wiadomości wysłanej w ramach świadczenia usługi Newsletter (kliknięcie w pole „Wypisz się” i wypełnienie stosownego oświadczenia po przekierowaniu na specjalną stronę internetową służącą do odwołania zgodny na korzystanie z usługi Newsletter).
 7. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail),urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet, a do skorzystania z usługi Newsletter SMS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia telekomunikacyjnego wykorzystywanego do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS.
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na formularzu dostępowym do usługi: podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij”. Naciśnięcie na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usługi Newsletter.
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij”link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, oraz numeru telefonu Użytkownika do listy SMS-owej (jeżeli Użytkownik udostępnił numer telefonu). Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów, numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS zawierających w szczególności informacje o bieżących akcjach promocyjnych (Newsletter SMS).
 10. Po dokonaniu zapisu na usługę Newsletter Użytkownik otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres mailowy potwierdzenie rejestracji.
 11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty na: zamowienia@dietific.pl
 13. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Dietific zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 14. Dietific zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Dietific, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom usługi Newsletter. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.dietific.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 16. Administratorami danych osobowych jest przez DTFC Eat Good sp. z o.o. sp. kom. Ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844600, NIP: 6762581369, REGON: 386220640. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 17. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. 
 18. Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw możesz uzyskać odpowiedź kontaktując się z Dietific pod adresem zamowienia@dietific.pl. Możesz też zapoznać się z obowiązującą Polityką Prywatności dostępną na www.dietific.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023

Masz apetyt na promocje?
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do newslettera i otrzymaj smakowity rabat: 50 zł* na swoje pierwsze zamówienie. Dodatkowo otrzymasz informacje o najnowszych promocjach oraz porcję merytorycznej wiedzy od dr Krystyny Pogoń i całego zespołu Dietific!

* Rabat nalicza się dla zamówień za min. 300 zł. Zapisując się na newsletter akceptujesz regulamin

Obsługa klienta - infolinia dla klientów cateringu
Godziny obsługi
Numer konta
Podmiot odpowiedzialny
Projekt i realizacja