Celebruj z nami dzień mamy! Najsłodsze życzenia i specjalny rabat -12% na wszystkie diety z kodem DLAMAMY. Kod ważny do 26.05.

Regulamin newsletter

Regulamin świadczenia usługi newsletter Dietific

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Dietific.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez DTFC Eat Good sp. z o.o. sp. kom. Ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844600, NIP: 6762581369, REGON: 386220640, świadczącą usługi pod marką Dietific i nazywaną dalej „Dietific”.
 3. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysyłanie przez Dietific informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Usługą uzupełniającą do Newslettera w formie e-mail jest Newsletter SMS wysyłany za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania Newslettera także tym kanałem komunikacji, poprzez wpisanie swojego numeru telefonu w odpowiednim miejscu przy zapisie na Newsletter. Newsletter SMS ma na celu przekazanie Użytkownikowi wiadomości o specjalnych ofertach i promocjach.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika. Rezygnacji z usługi Newsletter można dokonać poprzez przekazanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: zamowienia@dietific.pl lub przez zastosowanie się do informacji podanej w otrzymanej wiadomości wysłanej w ramach świadczenia usługi Newsletter (kliknięcie w pole „Wypisz się” i wypełnienie stosownego oświadczenia po przekierowaniu na specjalną stronę internetową służącą do odwołania zgodny na korzystanie z usługi Newsletter).
 7. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail),urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet, a do skorzystania z usługi Newsletter SMS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia telekomunikacyjnego wykorzystywanego do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS.
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na formularzu dostępowym do usługi: podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij”. Naciśnięcie na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usługi Newsletter.
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij”link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, oraz numeru telefonu Użytkownika do listy SMS-owej (jeżeli Użytkownik udostępnił numer telefonu). Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów, numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS zawierających w szczególności informacje o bieżących akcjach promocyjnych (Newsletter SMS).
 10. Po dokonaniu zapisu na usługę Newsletter Użytkownik otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres mailowy potwierdzenie rejestracji.
 11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty na: zamowienia@dietific.pl
 13. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Dietific zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 14. Dietific zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Dietific, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom usługi Newsletter. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.dietific.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 16. Administratorami danych osobowych jest przez DTFC Eat Good sp. z o.o. sp. kom. Ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844600, NIP: 6762581369, REGON: 386220640. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 17. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. 
 18. Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw możesz uzyskać odpowiedź kontaktując się z Dietific pod adresem zamowienia@dietific.pl. Możesz też zapoznać się z obowiązującą Polityką Prywatności dostępną na www.dietific.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023

Masz apetyt na promocje?
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do newslettera i otrzymaj smakowity rabat: 50 zł* na swoje pierwsze zamówienie. Dodatkowo otrzymasz informacje o najnowszych promocjach oraz porcję merytorycznej wiedzy od dr Krystyny Pogoń i całego zespołu Dietific!

* Rabat nalicza się dla zamówień za min. 300 zł. Zapisując się na newsletter akceptujesz regulamin

Obsługa klienta - infolinia dla klientów cateringu
Godziny obsługi
Numer konta
Podmiot odpowiedzialny
Projekt i realizacja