W dniu 4.07 (czwartek) w godzinach 9:00-11:00 nasz Panel Klienta będzie niedostępny w związku z przerwą techniczną. Przepraszamy za niedogodności!

Regulamin

Najważniejsze informacje praktyczne

DUŻY WYBÓR DIET

Swój Zestaw możesz wybrać z całej Oferty dostępnej na stronie www.dietific.pl. Możesz Zestaw skomponować jako dowolny wybór posiłków z różnych diet lub poprosić o personalizację Zestawu kontaktując się z BOK (zamowienia@dietific.pl, tel. +48 797 400 929). Otrzymasz od nas informacje o możliwości realizacji i wartości tego Zamówienia.

ELASTYCZNOŚĆ

 • W trakcie trwania zamówienia możesz zmienić zamówiony rodzaj Zestawu i ilość posiłków. Żeby to zrobić skontaktuj się z naszym BOK (zamowienia@dietific.pl, tel. +48 797 400 929). Szczegółowe zasady znajdziesz w dalszej części Regulaminu.
 • Możesz zaplanować dowolny harmonogram dostaw wybierając pasujące Ci terminy dostawy. Harmonogram możesz modyfikować. Pamiętaj, że odwołanie lub zgłoszenie chęci otrzymania dostawy musi do nas wpłynąć najpóźniej na 2 dni przed dostawą do godziny 18:00.

SZYBKIE ZAMÓWIENIE I DUŻY ZASIĘG DOSTAW

 • Zamówienie możesz złożyć za pośrednictwem Formularza Zamówienia na naszej stronie internetowej (www.dietific.pl) i w Panelu Klienta (https://panel.dietific.pl/pl/auth/login), mailowo, telefonicznie. Po dokonaniu płatności Twoje Zamówienie jest aktywne i realizujemy je zgodnie z pasującym Ci harmonogramem.
 • Zestawy dostarczamy w obrębie większych miast w całej Polsce. Aktualny zakres i warunki godzinowe w poszczególnych rejonach dostępne są na stronie internetowej: https://www.dietific.pl/miasta/

Regulamin świadczenia usług przygotowania
i dostawy cateringu dietetycznego

§1 - Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki  świadczenia usług przygotowywania i dostawy Cateringu dietetycznego Dietific.
 2. Właścicielem marki Dietific jest DTFC Eat Good Sp. z o. o. Sp. K., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000844600, NIP: 6762581369, z siedzibą w Krakowie, ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków

§2 - Definicje

 1. Artykuły dodatkowe – artykuły dodatkowe znajdujące się w Ofercie Usługodawcy, które mogą zostać zamówione przez Klienta do Zestawów. Klient nie ma możliwości złożenia Zamówienia wyłącznie na Artykuły dodatkowe;
 2. BOK  – Biuro Obsługi Klienta Dietific;
 3. Catering dietetyczny, Zestaw  – zestaw posiłków, o określonych dla danego pakietu cechach żywieniowych, wskazanych szczegółowo w Ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu Internetowego, które są dostarczane do Klienta, na warunkach i w sposób określony w Regulaminie.
 4. Cennik – cennik Usług dostępny w ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu Internetowego;
 5. Dietific – DTFC Eat Good Sp. z o. o. Sp. K., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000844600, NIP: 6762581369, z siedzibą w Krakowie, ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków
 6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający dokonanie Zamówienia;
 7. Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy;
 8. Oferta – obowiązujący w Dietific zbiór asortymentowy usług obejmujących przygotowanie i dostawę Zestawów, wraz z ich specyfikacją oraz opisem sposobu realizacji Usługi wraz z obowiązującym Cennikiem udostępniany Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem różnych nośników (np. foldery, ulotki, serwis Facebook) oraz w Serwisie Internetowym. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, powinna być traktowana jako zaproszenie do składania ofert;
 9. Okres Abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta Usługę na Zamówione Zestawy, wyrażony w ilości zamówionych Zestawów, przypisanych do poszczególnych dat;
 10. Panel Klienta – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi narzędzi niezbędnych do zarządzania Zamówieniami, dostępna w Serwisie Internetowym Usługodawcy;
 11. Program Lojalnościowy – program w ramach, którego Klienci posiadający Konto Klienta mogą gromadzić punkty, przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie, które mogą być wymieniane na rabaty podczas zakupu Zestawów, kompletne Zestawy oraz nagrody rzeczowe;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy Cateringu dietetycznego;
 13. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem dietific.pl, którego integralną część stanowi znajdujący się w nim „Regulamin Serwisu Internetowego i Polityka Prywatności Dietific”;
 14. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest realizacja Usługi przygotowywania i dostawy Cateringu dietetycznego, zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu;
 15. Usługa – usługa przygotowania i dostawy Cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie;
 16. Usługobiorca, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu;
 17. Usługodawca, Sprzedawca – Spółka DTFC Eat Good Sp. z o. o. Sp. K., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000844600, NIP: 6762581369, z siedzibą w Krakowie, ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków świadcząca Usługi Cateringu dietetycznego;
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane w sposób przewidziany w Regulaminie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;
 19. Zestaw indywidualny – Zestaw składający się z dowolnej ilości posiłków pochodzących z różnych wariantów diet i kaloryczności;
 20. Zestaw spersonalizowany – Zestaw skomponowany przez dietetyka Usługodawcy, ograniczający wybrane przez Klienta składniki;
 21. Zestaw testowy – dowolny, jednodniowy Zestaw w promocyjnej cenie, który może być złożony jednorazowo przez Klienta lub potencjalnego Klienta.    

§3 - Postanowienia ogólne 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Treści prezentowane w Serwisie Internetowym, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki, inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@dietific.pl
  za pośrednictwem infolinii BOK pod numerem: +48 797 400 929, w godzinach pracy:
  poniedziałek – piątek - 6:00-18:00
  sobota - 9:00 - 18:00
  niedziela - nieczynne 
  Godziny te mogą zostać zmienone w dniac ustawowo wolnych od pracy i w dniach świąt państwowych.

§4 - Catering dietetyczny Dietific

 1. W zależności od rodzaju określonej diety (np. codzienne zdrowe, odżywianie, dieta redukcyjna, dieta dla osób aktywnych), układu surowcowego (np. wszystkie surowce, surowce wegetariańskie) czy wariantu kalorycznego, Usługodawca oferuje różne typy Cateringu dietetycznego wyszczególnione w Ofercie oraz w Serwisie Internetowym.
 2. Klient może wybrać dowolny z oferowanych Zestawów.
 3. Usługodawca deklaruje, że: 
  - wszystkie posiłki w ramach danego Zestawu są zgodne z założeniami przewidzianymi dla danej diety;
  - do opracowywania menu i receptur do poszczególnych rodzajów diet zatrudnia wyłącznie dyplomowanych dietetyków;
  - wszystkie oferowane w ramach Cateringu dietetycznego posiłki są zgodne z zasadami przygotowywania żywności wynikającymi z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia;
  - posiłki są przygotowywane w profesjonalnej kuchni cateringowej z wdrożonym systemem HACCP i pod stałym nadzorem dyplomowanych technologów żywności.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., Usługodawca informuje, iż w posiłkach składających się na Zestawy mogą występować określone grupy alergenów pokarmowych. Szczegółowe informacje o możliwości występowania określonych grup alergenów pokarmowych (np. zboża zawierające gluten w diecie standard, ryby w diecie Wege & Fish) są podawane przy poszczególnych Zestawach znajdujących się w Ofercie Usługodawcy.
 5. Szczegółowy skład poszczególnych posiłków wchodzących w skład Cateringu dietetycznego wraz z listą alergenów znajduje się w Serwisie Internetowym Usługodawcy oraz na etykiecie dołączonej do każdego z poszczególnych posiłków.  
 6. Ze względu na system organizacji produkcji, Usługodawca zwraca uwagę, że osoby cierpiące na alergie pokarmowe powinny przed dokonaniem Zamówienia, skonsultować możliwość korzystania z Cateringu dietetycznego w sposób bezpieczny dla zdrowia. Konsultacja taka powinna zostać przeprowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@dietific.pl lub telefonicznie pod numerem +48 797 400 929. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niedokonania takiej konsultacji przez Klienta przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za problemy medyczne na tle alergii pokarmowej występujące u Klienta po spożyciu posiłków wchodzących w skład Zestawu.
 7. Catering dietetyczny dostępny jest zarówno w formie kompletnych i zbilansowanych pakietów dietetycznych jak i w opcji „wyboru posiłków”, w ramach której Klient sam wybiera poszczególne posiłki z dostępnego menu. Usługodawca zaznacza, że skorzystanie z opcji „wyboru posiłków” wpływa na wartość odżywczą otrzymanego Zestawu, która może być różna od wartości deklarowanej w Ofercie. Wymiana posiłków w obrębie oferowanych Zestawów odbywa się bezpłatnie. Warunkiem korzystania z opcji „wyboru posiłków” jest posiadanie Panelu Klienta.
 8. Podstawowy Zestaw  składa się z 5 posiłków, będących podstawą zbilansowanej diety na cały dzień. Klient może zrezygnować z dowolnej ilości posiłków w wybranym typie Zestawu, za co przysługuje obniżenie ceny Zestawu zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 9. Klient ma możliwość zamówienia Zestawu indywidualnego, składającego się z dowolnej ilości posiłków pochodzących z różnych wariantów diet i kaloryczności. Zamówienie Zestawu indywidualnego odbywa się za pośrednictwem BOK i podlega osobnej wycenie. Ostateczna cena Zestawu indywidualnego podawana jest do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.  
 10. Usługodawca nie przewiduje możliwości wykluczania składników z Zestawów zgodnie z życzeniem Klienta (chyba, że jest ono zawarte w Ofercie i wynika z układu surowcowego danego wariantu diety).
 11. Usługodawca przewiduje możliwość stworzenia dla Klienta Zestawu spersonalizowanego, w ramach którego wybrany przez Klienta składnik, zostanie ograniczony. Zamówienie Zestawu spersonalizowanego odbywa się za pośrednictwem BOK i podlega  osobnej wycenie. Ostateczna cena Zestawu spersonalizowanego podawana jest do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.  
 12. Klient ma prawo zmienić typ i wariant Zestawu z jakiego korzysta w trakcie trwania Okresu Abonamentowego. W celu dokonania zmiany na wariant w wyższej cenie konieczna jest odpowiednia dopłata. W przypadku zmiany na wariant w niższej cenie, różnica nie podlega zwrotowi. Klient może wykorzystać różnicę w cenie Zestawów wyłącznie przy kolejnym Zamówieniu.
 13. Klient może zamówić jeden lub więcej Zestawów.
 14. W ramach świadczonej Usługi Klient może dołączyć do Cateringu dietetycznego Artykuły dodatkowe jeżeli znajdują się one w Ofercie. Usługodawca zastrzega przy tym, że zamówienie Artykułów dodatkowych możliwe jest jedynie łącznie z zamówieniem Zestawu.
 15. Ceny Usług w Ofercie Usługodawcy (w tym widoczne w Serwisie Internetowym) są podane w złotych polskich i są cenami łącznymi, to jest zawierają podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. 

§5 - Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża chęć zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 3. Przy składaniu Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do jego realizacji, w tym:
  - typ i wariant wybranego Zestawu;
  - adres dostawy; 
  - preferowane godziny dostawy; 
  - numer kontaktowy do osoby odbierającej dostawę; 
  - datę pierwszej dostawy;
  - długość Okresu Abonamentowego.
 4. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem:
  - Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym oraz w Panelu Klienta;
  - pracownika BOK za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonicznie.
 5. Procedura składania zamówienia przez Formularz Zamówienia:
  1.wybór parametrów świadczonej Usługi – rodzaj Zestawu, adres dostawy, czas trwania wyrażony przez ilość zamawianych Zestawów przypisanych do poszczególnych dat. Ostateczna cena za Usługę zostanie wyświetlona po wskazaniu wszystkich parametrów;
  2.potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;
  3.zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta. Zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia Umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
  dokonanie płatności przez  Klienta. W przypadku nieotrzymania w ciągu dwóch dni od złożenia Zamówienia zapłaty na rachunek Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji online (payU), Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe Zamówienie. ;
  4.weryfikacja Zamówienia przez BOK. Weryfikacja odbywa się w godzinach pracy BOK. Pracownicy BOK weryfikują poprawność Zamówienia i możliwość jego realizacji;
  5.nadanie przez BOK statusu zamówienia – aktywne;
  6.przesłanie do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku Zamówienia składanego przez Formularz Zamówienia, zawarcie Umowy następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, które Usługodawca przesyła na wskazany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Informacje zawarte w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, dotyczące wybranych parametrów Usługi oraz danych dostawy są wiążące dla Usługodawcy.
 7. Jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych Zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia nie może być zrealizowane Umowa nie zostaje zawarta, a Usługodawca niezwłocznie zwraca pobrane od Klienta środki za pośrednictwem tego samego kanału jakim zostały pobrane, chyba że Klient zastrzeże, że chce aby środki zostały mu zwrócone w inny sposób.
 8. Klient może złożyć Zamówienie poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem BOK za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonicznie.
 9. Procedura składania Zamówienia za pośrednictwem pracownika BOK
  1.Klient przekazuje do BOK dane dotyczące Zamówienia;
  2.na podstawie danych podanych przez Klienta, pracownicy BOK wprowadzają Zamówienie do systemu informatycznego Usługodawcy;
  3.po wprowadzeniu danych, pracownicy BOK wysyłają do Klienta uzupełniony Formularz Zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia;
  4.Formularz Zamówienia zawiera informacje dotyczące wybranych parametrów Usługi i danych dostawy oraz szczegółowe dane dotyczące ceny Usługi i formy płatności. Przesłanie Klientowi Formularza Zamówienia przez BOK stanowi złożenie Klientowi oferty zawarcia Umowy;
  6.Klient dokonuje płatności za Zamówienie. Dokonanie płatności za Zamówienie oznacza, że Klient potwierdza poprawność danych zawartych w przesłanym Formularzu Zamówienia. 
  7.W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem pracownika BOK, zawarcie Umowy następuje w momencie dokonania płatności za Zamówienie przez Klienta. 
  8.W przypadku gdy Klient w czasie składania Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem pracownika BOK, nie wskaże adresu poczty elektronicznej na który Usługodawca może wysłać uzupełniony Formularz Zamówienia, pracownik BOK po wprowadzeniu danych dotyczących Zamówienia do systemu informatycznego Usługodawcy, odczyta je  Klientowi. Wówczas Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości związanych z danymi dotyczącymi Zamówienia. Brak uwag ze strony Klienta poczytuje się za akceptację Zamówienia w formie w jakiej zostało ono wprowadzone do systemu informatycznego Usługodawcy.
 10. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty pierwszej dostawy wskazanej w przyjętym Zamówieniu zgodnie z harmonogramem dostaw oraz od dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 11. Umowa pomiędzy Usługodawcą i Klientem wygasa z dniem realizacji ostatniej dostawy wynikającej z przyjętego harmonogramu dostaw w ramach Okresu Abonamentowego.
 12. Usługodawca przeprowadza ocenę satysfakcji Klienta, która jest integralną częścią realizacji usługi cateringu dietetycznego Dietific. Ocena musi być wykonana nie później niż 14 dni po dniu ostatniej dostawy z danego zamówienia, przy czym najczęściej odbywa się ona w trakcie trwania zamówienia. Ocena może być wykonana za pośrednictwem pracowników BOK lub z wykorzystaniem narzędzi ankietowych dostarczanych przez zaufane.pl.
 13. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia również za pośrednictwem zewnętrznych serwisów internetowych, w których Usługodawca prezentuje swoją Ofertę. Zamówienie Zestawów za pośrednictwem tych serwisów odbywa się zgodnie z regulaminem funkcjonowania tych serwisów. Realizacja Zamówienia będzie odbywała się zgodnie z Regulaminem Usługodawcy, chyba że regulamin serwisu pośredniczącego w sprzedaży stanowi inaczej.
 14. Usługodawca przestrzega przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. nazywanej Dyrektywą Omnibus. W związku z powyższym wszystkie podane ceny są zawsze cenami regularnymi usług obowiązującymi na moment prezentacji ceny. Jednocześnie Usługodawca informuje, że wszystkie świadczone usługi obejmują przygotowywanie dań z wykorzystaniem produktów szybko psujących się (mięso, nabiał, świeże warzywa i owoce) i na podstawie ceny tych produktów ustalana jest cena świadczenia usługi, czyli cena poszczególnych oferowanych klientowi posiłków. W związku z powyższym na mocy wykluczenia dla produktów szybko psujących się przewidzianego w Dyrektywie Omnibus Usługodawca jest zwolniony z obowiązku komunikowania najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

§6 - Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  - przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez ING bank o numerze: 2510 9025 9000 0000 0153 7682 15, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz tytuł „opłata za catering dietetyczny”;
  - przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem serwisu t-pay.
 2. Opłatę za złożone Zamówienie należy uiścić w pełnej kwocie, najpóźniej w terminie na 2 dni przed datą, na którą zaplanowana jest pierwsza dostawa, do godz. 18:00. W przypadku braku płatności w określonym terminie, Zamówienie zostaje anulowane.
 3. Za skuteczne dokonanie płatności uważa się zarejestrowanie wpłaty, w terminie o którym mowa w ust. 2, na koncie Usługodawcy lub w serwisie tpay. Jeżeli Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym w terminie uniemożliwiającym zaksięgowanie środków na koncie Usługodawcy przed, terminem o którym mowa w ust. 2, Klient zobowiązany jest do  przesłania potwierdzenia przelewu na adres: zamowienia@dietific.pl, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT. Chęć otrzymania dokumentu VAT należy zgłosić podczas składania Zamówienia jednocześnie podając numer NIP.

§7 - Czas realizacji zamówienia oraz dostawa cateringu dietetycznego Dietific

 1. Warunkiem realizacji dostaw jest skuteczne dokonanie płatności za złożone i przyjęte do realizacji Zamówienie.
 2. Zamówienia są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Usługodawcy na staranne przygotowanie Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia oraz możliwych modyfikacji w zamówieniu jest przedstawiony na stronie Internetowej Usługodawcy pod adresem: https://dietific.pl/jak-korzystac-z-kateringu-dietetycznego/ w sekcji "Ważne terminy".
 3. Dostawy realizowane są najwcześniej w terminie 2 dni od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji i dokonania płatności. Zamówienie złożone i opłacone danego dnia zostanie dostarczone w terminie zgodnym z podaną tabelą. Złożenie i opłacenie Zamówienia po godz. 15:30 danego dnia, powoduje przesunięcie terminu realizacji pierwszej dostawy na kolejny dzień lub na inny, dowolny dzień, wskazany przez Klienta.
 1. Klient może zamówić od jednego do maksymalnie 35 Zestawów w ramach jednego Zamówienia i zaplanować ich dostawy w czasie nie dłuższym niż okres 2 miesięcy.
 2. Klient może zaplanować dostawy zgodnie z wybranym przez siebie harmonogramem w okresie do 2 miesięcy w przód. Określenie harmonogramu dostaw może zostać podane w formie daty początkowej, trybu dostaw i ich ilości lub w formie wybranych dat dostawy. Za obowiązujący harmonogram dostaw przyjmuje się daty zgłoszone przez Klienta i potwierdzone przez Usługodawcę.
 3. Klient może zmienić planowane daty dostaw, z zachowaniem 2 dniowego terminu (do godziny 15:30) do planowanej daty dostawy. Po tym czasie Klient może zrezygnować z realizacji dostawy, ale nie przysługuje mu prawo do wskazania innego terminu dostawy danego Zestawu. Usługodawca zobowiązuje się w takim wypadku przekazać niedostarczony Zestaw na cele charytatywne.
 4. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw poprzez odwołanie dostawy w wybranych dniach odpowiednia ilość Zestawów przechodzi na koniec Okresu Abonamentowego lub zostaje zaplanowana do dostawy zgodnie z podanymi przez Klienta nowymi datami realizacji dostaw.
 5. Dostawy realizowane są pod wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres. Klient może podać kilka adresów dostawy i wskazać odpowiednie adresy dostawy dla poszczególnych dni dostawy. Klient może zgłosić zmianę adresu dostawy w dniu poprzedzającym jej realizację do godziny 12:00. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Zestaw pod nowy adres jeżeli będzie to możliwe uwzględniając uwarunkowania organizacyjne Usługodawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy pod nowy adres, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 6. Wykaz aktualnego obszar, na którym Usługodawca prowadzi realizację dostaw, znajduje się w Serwisie Internetowym Usługodawcy (dietific.pl/miasta) i obejmuje większość dużych miast w Polsce wraz z okolicznymi miejscowościami. Klient może prosić o dostarczenie Zestawu poza obowiązującym obszarem dostaw i jeżeli tylko Usługodawca będzie miał taką możliwość techniczną to dostawy będą realizowane, przy czym możliwa jest konieczność wniesienia dodatkowej opłaty za transport.
 7. Dostawy są realizowane w godzinach w godzinach od 1:30-8:00. W zależności od rejonu godziny te mogą się nieznacznie różnić. Klient podczas składania Zamówienia podaje preferowaną godzinę dostawy (lub zakres preferowanych godzin dostawy). Możliwość realizacji dostawy w godzinach wskazanych przez Klienta jest potwierdzana: poprzez przesłanie do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku Zamówień składanych poprzez Formularz Zamówienia oraz przez pracownika BOK w procesie składania Zamówienia w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem BOK.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w godzinach wskazanych przez Klienta, BOK skontaktuje się z Klientem w zaproponowania innych godzin dostawy. W przypadku, gdy Klientowi nie będą odpowiadały godziny dostawy zaproponowane przez BOK, Zamówienie zostanie anulowane.
 9. Usługodawca oświadcza, że dostawy realizowane są przez specjalistyczne firmy kurierskie dostosowane do świadczenia dostaw żywności w warunkach chłodniczych, z którymi Usługodawca ma podpisane wszystkie potrzebne porozumienia, w tym porozumienie o zachowaniu poufności danych Klientów. W szczególnych przypadkach, dostawy mogą zostać zrealizowane bezpośrednio przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby dostawy były realizowane zgodnie z podanymi przez Klienta preferowanymi godzinami dostaw. Jeżeli ze względu na trudne warunki drogowe dostawa zostanie opóźniona Klient zostanie w miarę możliwości o tym poinformowany, a kurier podejmie próbę dostarczenia Zestawu w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. pod inny adres). Jeżeli dostawa Zestawu nie będzie możliwa z winy Usługodawcy Zestaw ten nie zostanie uwzględniony w Okresie Abonamentowym Klienta.
 11. Podstawowym sposobem dostawy jest dostawa „pod drzwi”. Usługodawca jako dowód dostawy wykonuje zdjęcie Zestawu pod drzwiami Klienta (wraz z oznaczeniem daty i godziny dostawy). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Zestaw od momentu pozostawienia go pod drzwiami Klienta. Jeżeli Klient wyrazi takie życzenie i będzie to możliwe ze względów technicznych, Usługodawca może realizować dostawę do rąk własnych Klienta.
 12. W przypadku podjęcia próby doręczenia Zestawu, jeżeli Klient nie dokonuje odbioru Zestawu i nie odpowiada na próby kontaktu z Usługodawcą, dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.

§8 - Rezygnacja z zamówienia

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa”), Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi prawo do rezygnacji z realizacji Usługi.
 3. Za każdy niewykorzystany w związku z rezygnacją Zestaw, Klientowi przysługuje zwrot środków, przy czym Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
  - 10% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK ;
  - 20% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży.
 4. Zwrot środków dotyczy wyłącznie środków finansowych wykorzystanych do opłacenia Zamówienia pomniejszonych proporcjonalnie o ilość wykorzystanych dni zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zamówienia z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego, voucherów i bonów wykorzystane w ramach tego środki nie mogą zostać zwrócone w formie środków finansowych.
 5. Wstrzymanie dostaw następuje na warunkach zgodnych z obowiązującymi terminami realizacji Zamówienia. Jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz. 15:30 wyłączony z rezygnacji zostaje zestaw dostarczany w dniu następnym, natomiast w przypadku zgłoszenia po godzinie 15:30 rezygnacji ulegają kolejne dni dostawy - dwa dni naprzód.
 6. Zwrot środków następuje na konto wskazane przez Klienta wnioskującego o rezygnację w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia zgłoszenia rezygnacji przez BOK. Jeżeli Klientem jest podmiot gospodarczy (sprzedaż z wystawieniem faktury VAT) zwrot środków następuje w oparciu o fakturę korygującą na rachunek widniejący w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do wyłączenia specjalnych ofert z prawa do rezygnacji z Usługi (akcje promocyjne). Informacja o takim wyłączeniu musi być każdorazowo określona w warunkach skorzystania ze specjalnej oferty (akcji promocyjnej).

§9 - Promocje obowiązujące w Dietific

 1. Usługodawca zastrzega możliwość ogłaszania akcji promocyjnych i modyfikacji obowiązującego Cennika w ramach akcji promocyjnych.
 2. Usługodawca każdorazowo określi warunki korzystania z akcji promocyjnych w odpowiednich regulaminach udostępnionych klientowi w Serwisie Internetowym i Ofercie Sprzedawcy.
 3. Akcje promocyjne mogą polegać na obniżeniu ceny Zestawu względem ceny podstawowej lub uwzględnieniu w podstawowej cenie Zestawu Artykułów dodatkowych (aktualnie obowiązujące warunki cenowe promocje znajdują się w Serwisie Internetowym i Ofercie Sprzedawcy).
 4. Każda osoba może jednorazowo skorzystać z trzydniowego Zestawu testowego w promocyjnej cenie. Każda osoba może zamówić jednokrotnie Zestaw testowy z przeznaczeniem do próbowania i testowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia Zestawu testowego w promocyjnej cenie jeżeli stwierdzi naruszenie zasad Regulaminu, w szczególności jeżeli będzie miał uzasadnione podejrzenie, że dana osoba skorzystała już z Zamówienia Zestawu testowego. W takim wypadku Zamówienie będzie przyjęte do realizacji po opłaceniu regularnej ceny zamawianego Zestawu.
 5. Klient zamawiając więcej niż jeden Zestaw pod ten sam adres z dostawą tego samego dnia może skorzystać z promocji „Wspólna dostawa”, w ramach której, za każde zamówienie złożone 2 lub większej liczby Diet złożonych pod jeden adres zostaną przyznane dodatkowe punkty w skarbonce Klienta. Warunkiem skorzystania promocji „Wspólna dostawa” jest złożenie wszystkich Zamówień pod ten adres i na ten sam termin dostawy,  przez jedną osobę za pośrednictwem jednego Konta Klienta. Dostawy Cateringu dietetycznego Dietific zamówione przez tego Klienta mogą być realizowane dla różnych osób fizycznych. Punkty naliczane są w momencie składania weryfikacji zamówienia przez pracownika BOK.

 §10 - Regulamin korzystania z serwisu internetowego Dietific

 1.  Serwis Internetowy Dietific znajduje się pod adresem www.dietific.pl.
 2. Administratorem Serwisu Internetowego jest DTFC Eat Good Sp. z o. o. Sp. K., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000844600, NIP: 6762581369, z siedzibą w Krakowie, ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków.
 3. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy w celu prezentacji Oferty oraz treści z nią związanych. W Serwisie Internetowym dostępny jest Formularz Zamówienia, Panel Klienta oraz dane kontaktowe do Usługodawcy.
 4. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje na temat Cateringu dietetycznego oraz Artykułów dodatkowych i ich cen dotyczą i obowiązują wyłącznie w przypadku dokonywania zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 5. Celem dokonania zamówienia w Serwisie internetowym konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
 6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  - komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  - dostęp do poczty elektronicznej;
  - przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Serwis Internetowy chroniony jest prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.
 8. Usługodawca oświadcza, że prowadzi Serwis Internetowy z zachowaniem najwyższej staranności w zakresie przekazywania treści o jak najwyższej wartości merytorycznej.

§11 - Regulamin korzystania z Panelu Klienta cateringu Dietific

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Panelu Klienta pod adresem: https://panel.dietific.pl/pl/auth/login).
 2. Dostawcą oprogramowania do Panelu Klienta jest Caterings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 103 /1 (03-914), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000938380, NIP 1133047283, REGON 520715707.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Panelu Klienta:
  - komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  - dostęp do poczty elektronicznej;
  - przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. W celu założenia Panelu Klienta, Klient musi dokonać rejestracji podczas dokonywania Zamówienia. Istnieje możliwość zarejestrowania Panelu Klienta bez składania Zamówienia, ale nie będzie on aktywny do czasu utworzenia pierwszego Zamówienia.
 5. W Panelu Klienta znajdują się dane związane z wszystkimi Zamówieniami złożonymi przez Klienta.
 6. Panel Klienta umożliwia Klientowi samodzielne zarządzanie Zamówieniem, w szczególności składanie Zamówień, zmiana harmonogramu i adresów dostawy, wymiana posiłków (w pakietach podlegających opcji „wyboru posiłków”), możliwość dokonywania oceny poszczególnych posiłków oraz całych Zestawów.
 7. Korzystając z Panelu Klienta w zakresie przekazywania treści Klient będzie redagował wypowiedzi w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wypowiedzi Klienta, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 8. Wszystkie zmiany dotyczące harmonogramu dostaw (daty dostawy oraz adresy dostawy) dokonywane w Panelu Klienta są potwierdzane poprzez automatyczną wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej zawarty w Panelu Klienta. Potwierdzenie to jest wiążące dla Usługodawcy jako ostateczne warunki na jakich zrealizowana ma być dostawa.

§12 - Regulamin korzystania z programu lojalnościowego Dietific

 1. Każdy Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego.
 2. Warunkiem korzystania z Programu Lojalnościowego jest posiadanie Panelu Klienta, w którym gromadzone są dane związane z Programem Lojalnościowym.
 3. Celem Programu Lojalnościowego jest gromadzenie przez Klienta punktów, które mogą być wymieniane na rabaty podczas zakupu Zestawów, kompletne Zestawy oraz nagrody rzeczowe.
 4. Punkty zgromadzone na Koncie Klienta nie mogą być wypłacone w postaci środków finansowych.
 5. Punty w Programie Lojalnościowym przyznawane są na następujących zasadach:
  +1000 punktów za założenie konta w systemie Dietific, 
  +2000 punktów za wyrażenie zgody na kontakt w celach marketingowych,
  +2000 punktów za każde wydane 1000 zł,
  +10 punktów za każdą wystawioną ocenę dania w systemie,
  +15% wartości zamówienia złożonego z wykorzystaniem kodu polecającego, 
  +2500 punktów za polecenie Dietific w Social Mediach (należy przesłać potwierdzenie polecenia do BOK) lub dodanie zdjęcia do opinii w google maps.
 6. Każde zgromadzone na koncie klienta 100 pkt może być wymienione na nagrody (rabaty, zakup Zestawów lub nagrody rzeczowe) o wartości 1 zł.
 7. W przypadku chęci bezterminowego zawieszenia Zamówienia, Klient może jego wartość zamienić na punkty lojalnościowe.
 8. Klient może doładować swoje konto lojalnościowe na dowolną kwotę (jak kartę pre-paid) i zamienić na konkretne Zamówienie w późniejszym terminie.
 9. Punkty lojalnościowe można przekazać na rzecz innych użytkowników programu lojalnościowego.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów zdobytych jako nagrody w Programie Lojalnościowym jeżeli klient nie wykorzysta ich w okresie 12 miesięcy od momentu ich przyznania.

§13 - Odpowiedzialność

 1. Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia i potrzebne dokumenty do prowadzenia działalności, w ramach której oferuje usługę doradztwa dietetycznego oraz cateringu dietetycznego.
 2. Jednocześnie oświadcza, iż posiłki przygotowywane są w profesjonalnej kuchni, która posiada odpowiednie zezwolenia oraz posiada działające systemy dbałości o jakość i bezpieczeństwo produkcji.
 3. Usługodawca oświadcza również iż na swoją działalność posiada aktualną polisę OC, w tym również OC produktowe.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w Formularzu Zamówienia) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Klienta do zaleceń zawartych na opakowaniach dostarczonych posiłków oraz ustaleń poczynionych z Klientem, w szczególności:
  - zatajenia podczas zamawiania istotnych dla diety problemów zdrowotnych, alergii itp.;
  - spożycia posiłków w czasie przekraczającym 48 h od daty produkcji;
  - przechowywania posiłków w niewłaściwych warunkach;
  - przygotowania do spożycia w sposób różny niż wskazany na opakowaniach lub w załączonej instrukcji;
  - przekazania do spożycia osobom trzecim.
 6. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu dietetycznego, jeśli nie zostaną spełnione zalecenia dietetyczne związane z otrzymywanymi Zestawami (regularność spożywania dań, powstrzymanie się przed podjadaniem itd.) lub uniemożliwią to względy zdrowotne występujące po stronie Klienta.
 7. Usługodawca posiada system teleinformatyczny służący do zarządzania danymi Klienta niezbędnymi do realizacji Zamówienia. Dane Klienta są przetwarzane na koncie Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji Usługi przygotowania i dostawy Cateringu dietetycznego Dietific. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności Dietific.

§14 - Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Usług związanych z przygotowaniem i dostawą Zestawu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres zamowienia@dietific.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca oferuje rekompensatę stosowną do przedstawionej reklamacji, przy czym podstawową formą rekompensaty jest podjęcie przez Usługodawcę próby należytego wykonania Usługi w dogodnym dla Klienta terminie.
 4. W przypadku rekompensaty w postaci zwrotu środków za usługę następuje on na konto wskazane przez Klienta w czasie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§15 - Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem;
  - może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem korzystając także z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  - złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§16 - Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Usługodawcę (Administratora) w celu:
  - realizacji Umowy, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”);
  - prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Usługodawcę, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c, lit. f RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 3. Usługodawca zbiera następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres, pod który ma być dostarczone Zamówienie  (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące alergii pokarmowych.
 4. Usługodawca ujawni dane osobowe Klientów:
  - pracownikom/współpracownikom Usługodawcy upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Usługodawcy;
  - podmiotom, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  - zleceniodawcom, z którymi Usługodawca zawarł umowy na świadczenie usług podwykonawczych;
  - dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
 5. Osoby rejestrujące się w Serwisie Internetowym lub dokonujące zakupów za pośrednictwem BOK, podają swoje dane osobowe wskazane w pkt 3 w celu wykonania Zamówienia przez Usługodawcę.
 6. Klient ma prawo dostępu do:
  - informacji o tym, czy dane są przetwarzane oraz innych informacji
  - o naruszeniu ochrony danych;
  - dostępu do danych;
  - sprostowania danych;
  - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  - ograniczenia przetwarzania danych;
  - przenoszenia danych;
  - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, Usługodawca narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - wymagany do wykonania Umowy w przypadku danych zbieranych w celu wykonania Umowy;
  - przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa w przypadku danych zbieranych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  - przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa w przypadku danych zbieranych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
 8. Szczegółowy zakres, warunki i zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Dietific na Stronie internetowej, pod adresem: www.dietific.pl.

§17 - Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2021 i obowiązuje do odwołania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem zamówienia są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności Dietific.

Masz apetyt na promocje?
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do newslettera i otrzymaj smakowity rabat: 50 zł* na swoje pierwsze zamówienie. Dodatkowo otrzymasz informacje o najnowszych promocjach oraz porcję merytorycznej wiedzy od dr Krystyny Pogoń i całego zespołu Dietific!

* Rabat nalicza się dla zamówień za min. 300 zł. Zapisując się na newsletter akceptujesz regulamin

Obsługa klienta - infolinia dla klientów cateringu
Godziny obsługi
Numer konta
Podmiot odpowiedzialny
Projekt i realizacja